● Czy podróżni będą mogli palić w pociągach?

Reklama

Nie. Z pociągów znikną nawet wagony dla osób palących. O zakazie palenia przypomni podróżnym informacja wyświetlana na monitorach w okienkach kas biletowych przewoźnika oraz na ekranach plazmowych na dworcach. Tak będzie np. na dworcach Warszawa Centralna i Poznań Główny. Na stacjach Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia i Zachodnia wygłaszany będzie również specjalny komunikat informacyjny.

● Czy studenci będą mogli palić w akademiku?

Tak, ale tylko wtedy, gdy w akademiku będzie stworzona palarnia. Jeśli w budynku nie zostaną wydzielone odpowiednie miejsca, w których będzie można palić, powinien obowiązywać tam całkowity zakaz.

● Czy można palić na terenie szkoły?

Nie. Na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Dotyczy on zatem zarówno budynków i pomieszczeń, w których mieści się szkoła, jak i terenu wokół niej. Zakaz dotyczy nie tylko uczniów i nauczycieli, ale także innych osób, czyli np. rodziców.

● Czy zapalimy w szpitalu?

Nie. Na terenie zakładów opieki zdrowotnej oraz w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne (np. diagnostycznych, rehabilitacyjnych), obowiązuje całkowity zakaz palenia. Pacjenci, lekarze lub osoby odwiedzające swoich bliskich nie mogą zatem palić zarówno w szpitalu, jak i na obszarze wokół niego.

● Czy można stworzyć palarnię w firmie?

Tak. Pracodawcy, którzy są właścicielami lub zarządcami budynków, w których mieszczą się ich firmy, samodzielnie podejmują decyzję o utworzeniu lub likwidacji palarni w miejscu pracy. Jeżeli nie wydzielą takiego miejsca, na terenie zakładu pracy obowiązuje całkowity zakaz palenia. Jeśli zdecydują się na utworzenie palarni, muszą zadbać o to, aby pomieszczenie to spełniało wymogi określone w przepisach bhp (dotyczące np. wentylacji).

Reklama

● Czy można palić na zewnątrz firmy?

Tak. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zabrania palenia w pomieszczeniach zakładów pracy (z wyjątkiem palarni, które pracodawca może, ale nie musi wydzielić). Zakaz ten nie dotyczy zatem terenu zakładu pracy na zewnątrz budynków lub pomieszczeń. Pracownicy mogą więc palić w tych miejscach.

● Czy firma może zakazać e-papierosa?

Nie. E-papieros nie jest wyrobem tytoniowym, więc nie podlega ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Firma mogłaby zakazać jego używania tylko wówczas, gdyby jego używanie wiązało się z wydzieleniem szkodliwych substancji. Pracownik może zatem korzystać z e-papierosa w miejscu pracy, ale nie przysługuje mu na ten czas przerwa.

● Czy siedzący na trybunach stadionu kibic będzie mógł zapalić podczas meczu?

Nie. Na stadionach będzie obowiązywał zakaz palenia.

● Czy mieszkaniec domu spokojnej starości będzie musiał palić na dworze?

Nie, jeśli w budynku zostanie wydzielone specjalne pomieszczenie służące do palenia. Właściciel lub osoba zarządzająca domem spokojnej starości będzie mógł również wskazać indywidualne pokoje mieszkalne, które nie zostaną objęte zakazem. W pozostałych pomieszczeniach, np. na korytarzu, będzie obowiązywał jednak całkowity zakaz palenia.● Czy będzie można palić na przystankach autobusowych?

Nie. Na przystankach będzie całkowity zakaz palenia.

● Czy widz w teatrze będzie musiał wyjść na dwór, by zapalić?

Tak. W pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku będzie panował zakaz palenia bez możliwości wydzielenia palarni.

● Czy kierowca autobusu komunikacji miejskiej będzie mógł zapalić w autobusie, podczas postoju na pętli?

Nie. Kierowca będzie musiał wyjść z autobusu i zapalić na dworze.

● Czy będzie można zapalić w centrum handlowym?

Tak, ale tylko w palarni. Niektórzy najemcy ponoć zaczęli już tworzyć takie pomieszczenia z myślą o swoich klientach. Spacerując między sklepami, nie będzie można jednak zapalić papierosa.

● Czy za palenie pod centrum handlowym klienci lub pracownicy zapłacą mandat w wysokości 500 zł?

Nie. Klienci oraz pracownicy będą mogli wychodzić przed centrum handlowe na papierosa bez obawy, że otrzymają taki mandat. Jeśli właściciel centrum handlowego samodzielnie ustanowi w tym miejscu zakaz, musimy się jednak liczyć z tym, że w takiej sytuacji może zainterweniować ochrona.

● Czy będzie można palić na parkingu?

Tak. Na parkingu będzie można palić bez obawy, że zapłacimy mandat w wysokości 500 zł, o którym mowa w ustawie.

● Czy będzie można zapalić na plaży?

Tak, na plaży będzie można palić, pod warunkiem że nie będzie tam wyznaczonych miejsc do zabawy dla dzieci. W ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych dla najmłodszych będzie bowiem panował całkowity zakaz palenia.

● Czy będzie można palić w hotelu?

Tak, jeśli w pomieszczeniu została wydzielona palarnia. Właściciel lub osoba zarządzająca hotelem będzie mogła również wskazać indywidualne apartamenty, gdzie nie będzie obowiązywał zakaz. Oznacza to, że w hotelu będzie można zarezerwować specjalny pokój dla palaczy. W pozostałych pomieszczeniach będzie obowiązywał jednak całkowity zakaz palenia.

● Czy gość hotelu będzie mógł zapalić w hotelowej restauracji?

Tak, jeśli hotelowa restauracja będzie składała się minimum z dwóch sal konsumpcyjnych, z których jedna będzie zamkniętym i wentylowanym pomieszczeniem przeznaczonym dla palaczy. W innym wypadku gość będzie musiał udać się do palarni lub wyjść na zewnątrz.● Czy będzie można palić w amfiteatrze?

Nie. W amfiteatrze będzie panował całkowity zakaz palenia.

● Czy będzie można palić na chodniku?

Tak, ale najpierw powinniśmy się upewnić, czy nie stoimy na przystanku autobusowym, gdzie panuje zakaz palenia.

● Czy podróżny będzie mógł palić na dworcu?

Tak, ale tylko w wydzielonej i przystosowanej palarni.

● Czy będzie można zapalić we własnym aucie?

Tak. Będzie można palić w prywatnych samochodach.

● Czy będą funkcjonować restauracje tylko dla osób palących?

Nie, nie będzie można otworzyć restauracji wyłącznie dla palaczy. Jeśli właściciel lokalu zechce, by jego goście palili przy posiłku, musi otworzyć restaurację z co najmniej dwiema salami. Jedno pomieszczenie będzie wówczas dla osób niepalących, drugie dla palaczy.

● Czy mieszkaniec bloku zostanie ukarany mandatem za palenie w windzie?

Nie. Za palenie w windzie mieszkaniec nie będzie musiał płacić mandatu, o którym mowa w ustawie. Osoba paląca w windzie może jednak narazić się wspólnocie mieszkaniowej, która na zebraniu taki zakaz może uchwalić.

● Czy będzie zakaz palenia na klatce schodowej w bloku?

Nie. Zgodnie z przepisami nowej ustawy nie ma zakazu palenia na klatce schodowej w bloku. Nie zmienia to faktu, że wspólnota mieszkaniowa może taki zakaz uchwalić. Osoba, która go złamie, nie będzie musiała jednak zapłacić mandatu w wysokości 500 zł.

● Czy będzie można zorganizować zamkniętą imprezę dla palaczy bądź otworzyć taki klub?

Tak. Będzie możliwość organizowania takich imprez bądź otwierania tego typu miejsc. Zamknięta impreza lub klub nie są bowiem lokalami publicznymi.

● Czy będzie można zapalić w taksówce lub autobusie?

Nie. W środkach komunikacji, które służą do przewozu osób w celach zarobkowych, będzie panował zakaz palenia.

Podstawa prawna
Art. 5 i 5a ustawy z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. nr 10, poz. 55 z późn. zm.)