Przypomniano w nim, że zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie organizacji roku szkolnego, rok szkolny 2011/2012 rozpocznie się w czwartek 1 września 2011 r., a zajęcia dydaktyczne zakończą się w ostatni piątek czerwca, czyli 29 czerwca 2012 r.

Reklama

Ministerstwo odniosło się w ten sposób do publikacji "Gazety Wyborczej", według której MEN miało chcieć zmienić kalendarz roku szkolnego w "trosce o bezpieczeństwo" uczniów podczas przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw Europy.

Odnosząc się do kwestii bezpieczeństwa resort edukacji informuje w oświadczeniu, że "prowadzi natomiast prace nad przygotowaniem najefektywniejszych rozwiązań prawnych, które zapewnią przede wszystkim bezpieczeństwo uczniom w trakcie trwania Euro 2012".

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Wprowadzone mają być do niego przepisy pozwalające na zawieszenie zajęć przez organ prowadzący (lokalny samorząd) i dyrektora szkoły.

MEN planuje umożliwienie organowi prowadzącemu szkołę zawieszenie zajęć na pewien czas w związku z wydarzeniami ogólnopolskimi i międzynarodowymi o charakterze masowym, które mogą zagrozić bezpieczeństwu uczniów, uniemożliwić dotarcie do szkoły i placówki lub powrót z niej, a także organizację zajęć w szkole i placówce.

Reklama

Projekt ten w najbliższym czasie będzie poddany konsultacjom zewnętrznym.