10 kwietnia wyjazd do Smoleńska organizuje działające przy kurii wrocławskie Radio Rodzina. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Marek Bojarski rozesłał do dziekanów pismo w tej sprawie, w którym nakazuje wytypowanie do udziału w pielgrzymce jednego przedstawiciela danego wydziału.

Reklama

Cytowani przez gazetę dziekani wydziałów nie mają zamiaru podporządkować się tej decyzji. Argumentują, że uczelnia jest instytucją neutralną światopoglądowo, a wyjazd ma charakter religijny.