Sąd zastosował wobec oskarżonej Iwony J. także dwuletni zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w administracji publicznej. Uniewinnił ją od jednego z zarzutów przekroczenia uprawnień.

Sąd uznał, że oskarżona uporczywie i złośliwe naruszała prawa pracownicze 11 osób.

Reklama