Kardynał dodał, że ksiądz Jerzy Popiełuszko wiedział dobrze o tym, iż musi głosić Ewangelię i że ma do tego prawo. "Tylko naród wolny, miłujący prawdę, może trwać i tworzyć dla przyszłości" - podkreślił.

Reklama

"Kiedy dzisiaj w niektórych środowiskach dostrzegamy próby powrotu do tworzenia getta dla Kościoła, dla chrześcijan, dla katolików - tego nowego getta - kiedy jesteśmy świadkami prób prywatyzowania wiary, prywatyzowania religii, trzeba nam wracać do słów dzisiejszej Ewangelii: +nie bójcie się, będą was prześladować+" - mówił kard. Nycz.

Metropolita dodał, że prześladowania stanowią "normalny kontekst życia Kościoła". "Dlatego nie lękamy się tego, nie lękamy się także wtedy, kiedy czytamy na łamach gazet tytuły +jak zeświecczyć państwo+, czy +jak usunąć wartości duchowe i etyczne ze sfery życia społecznego+" - mówił.

Kard. Nycz zwrócił się też do zgromadzonych z apelem: "idźmy zwyciężać zło dobrem i bądźmy ufni i pewni, że z nami jest Jezus Chrystus".

Msza koncelebrowana przez kard. Nycza została odprawiona w dzień liturgicznego wspomnienia błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.