Pełnomocnik MCI Łukasz Dziewoński po ogłoszeniu wyroku mówił, że orzeczenie jest to pozytywny sygnałem dla przedsiębiorców. Dodał, że wyrok buduje zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, gdyż pokazuje, że można szukać ochrony w postępowaniu sądowym przed szkodliwym działaniem organów Skarbu Państwa.

Stronie pozwanej przysługuje jeszcze skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Łukasz Błotko z Prokuratorii Generalnej powiedział nam tylko, że na decyzję w tej sprawie trzeba poczekać do czasu, aż Sąd Apelacyjny sporządzi pisemne uzasadnienie wyroku.

W latach 90. spółka JTT Computer była największym producentem komputerów w Polsce. Upadła po karach nałożonych przez Urząd Skarbowy. W 2003 roku NSA uchylił decyzje fiskusa i nakazał oddać firmie pieniądze, ale było już za późno. Spółka JTT nie przetrwała.