Śledztwo w sprawie kontrowersyjnych otrzęsin w Lubinie - umorzone. Chodzi o zabawę podczas której uczniowie gimnazjum salezjańskiego zlizywali śmietanę z kolan księdza - dyrektora placówki.

Reklama

Prokuratura w Legnicy przesłuchała ponad 100 świadków, powołała też biegłego - profesora Zbigniewa Lwa-Starowicza. W jego ocenie, wydarzenia podczas otrzęsin nie miały podtekstu seksualnego, a zachowanie dyrektora nie było motywowane popędem seksualnym. W uzasadnieniu prokuratury czytamy, że taka konwencja zabawy została zaakceptowana przez uczniów, rodziców i wychowawców. O jej aprobacie mają też świadczyć liczne zdjęcia opublikowane na oficjalnej stronie internetowej szkoły. Ponadto, rodzice twierdzili, że ich dzieci po powrocie z wycieczki nie czuły się poniżone, urażone i chętnie opowiadały o przebiegu zabawy.

Prokuratura podkreśla jednak konieczność takiego organizowania gier i zabaw dla młodzieży, by nie uchybiały godności uczestników, nie przekraczały granic dobrego smaku i nie budziły niepotrzebnych skojarzeń i kontrowersji. Decyzja nie jest prawomocna.