Zależało nam na zachowaniu pewnej ciągłości i spójności identyfikacji wizualnej policji - podkreślał Paweł Krzywda, współautor projektu. Naturalną inspiracją nowego znaku graficznego była dla nas odznaka policyjna – dodał przedstawiciel firmy Idee.

Konkurs na nowe logo jest jednym z etapów programu standaryzacji komend i komisariatów policji, który będzie realizowany w latach 2013-2015. Jego budżet wynosi około 1 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę i remonty obiektów policyjnych. Rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak poinformowała, że za wykonanie opracowania końcowego – wynagrodzenie za wykonanie projektu ostatecznego i przeniesienie autorskich praw majątkowych –  policja zapłaciła 20 000 zł brutto.

Mieszkańcy powinni bez problemu identyfikować obiekty policyjne, stąd potrzeba realizacji programu – podkreślał Marcin Jabłoński, podsekretarz stanu w MSW.