Przeważająca większość badanych (96 proc.) przyznaje, że wie o wchodzącej od początku lipca ustawie śmieciowej, ale tylko 79 proc. przyznaje, że wie mniej więcej na czym polegają zmiany.

Reklama

Ponad jedna piąta badanych bardzo dobrze ocenia rozwiązania wprowadzone przez ustawę, 47 proc. uważa je za raczej dobre. Przeciwników ustawy jest mniej. 16 proc. twierdzi, że nowe rozwiązania są raczej złe, a 7 proc. uważa je za bardzo złe.

Na półtora miesiąca przed wejściem w życie ustawy tylko 57 proc. badanych znała nowe koszty wywozu śmieci. Spośród znających te kwoty, prawie 70 proc. twierdziło, że koszty będą wyższe niż dotychczas.

Większość badanych (78 proc.) uważa, że ustawa zmobilizuje Polaków do segregacji odpadów. Ponad połowa (53 proc.) liczy, że dzięki zmianom mniej śmieci będzie wyrzucanych na dzikie wysypiska, ale znacząca jest też grupa osób wątpiących w to (37 proc.).

Badanie ankieterzy CBOS-u przeprowadzili pomiędzy 9 a 15 maja na reprezentatywnej grupie 1101 dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama