Przewodniczący Najwyższego Kolegium Związku Muzułmańskiego mufti Tomasz Miśkiewicz, który odwiedził Południowe Podlasie podkreślał, że po wprowadzeniu zakazu społeczność muzułmańska, a także żydowska jest najbardziej poszkodowana. Zdaniem Miśkiewicza część społeczności podtrzymuje tradycje żywnościowe i spożywa mięso pochodzące z uboju rytualnego.

Reklama

Przedstawiciel Związku Muzułmańskiego zaznaczył, że organizacja będzie interweniować u prezydenta. Polska jest dla wszystkich - dodał, dlatego prawa mniejszości, różnych grup wyznaniowych, etnicznych czy narodowościowych powinny być uszanowane.

Za zakazem uboju rytualnego głosowało 222 posłów. Przeciw było 178 posłów, wstrzymało się od głosu dziewięciu.