Zatrzymano 315 pijanych kierowców - jak wynika także z informacji przekazanych IAR przez nadkomisarza Piotra Bieniaka z Komendy Głównej Policji. 

Wiadomo, że większość ofiar śmiertelnych - sześć osób - to piesi.

- Apelujemy, aby szczególną uwagę przywiązywać do noszenia elementów odblaskowych przez pieszych. Pieszy nieposiadający odblasku poza miastem w godzinach wieczorno-nocnych, a głównie wtedy doszło do tych śmiertelnych wypadków, jest zupełnie niewidoczny dla kierowców - zaznaczył Piotr Bieniak z Komendy Głównej Policji.

Każdego dnia podczas akcji "Znicz" kilka tysięcy policjantów dba o bezpieczeństwo na drogach. Wspomagają ich funkcjonariusze innych służb, między innymi Żandarmerii Wojskowej, straży gminnych i miejskich oraz inspektorzy transportu drogowego.