Ustawa o izolacji niebezpiecznych wejdzie w życie. Bronisław Komorowski podpisał dokument - powiedziała IAR dyrektor prezydenckiego biura prasowego Joanna Trzaska-Wieczorek. Dodała, że gdy tylko ustawa zostanie opublikowana, prezydent skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa dotyczy postępowania wobec sprawców najcięższych przestępstw, skazanych w czasach PRL na karę śmierci. Na mocy amnestii w 1989 roku zamieniono tym osobom wyroki śmierci na maksymalny istniejący wtedy wymiar kary więzienia, to jest 25 lat. W kodeksie karnym nie funkcjonowała wówczas kara dożywocia. W 2014 roku osoby te zakończą wykonywanie wyroków.

Reklama

Nowe prawo reguluje kwestie postępowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób. W komunikacie na stronach prezydenta napisano, że prezydent zdecydował się na podpisanie ustawy ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom".

Jednocześnie, Bronisław Komorowski z uwagi na argumenty wskazujące na ryzyko nieposzanowania praw i wolności konstytucyjnych skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego, aby ostatecznie wyjaśnić wątpliwości natury konstytucyjnej. Ustawa przewiduje wprowadzenie nadzoru prewencyjnego oraz umieszczanie niebezpiecznych przestępców w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Postępowanie w sprawie będzie wszczynane na wniosek dyrektora zakładu karnego, w którym przebywa osoba mogąca stanowić potencjalne zagrożenie. Decyzja o zastosowaniu nadzoru prewencyjnego albo o umieszczeniu w Ośrodku podejmowana będzie przez sąd okręgowy orzekający na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.