Źródłem największej satysfakcji są dla Polaków dzieci - wynika z sondażu CBOS. Przeważająca większość rodziców deklaruje zadowolenie ze swoich dzieci (88 proc.), przy czym dominują wśród nich bardzo zadowoleni (71 proc). Połowa małżonków (50 proc.) jest bardzo zadowolona ze swojego związku, a łącznie z raczej zadowolonymi satysfakcję z małżeństwa deklaruje ponad trzy czwarte (77 proc.).

Reklama

Najmniej zadowolenia Polacy czerpią ze swojej sytuacji finansowej i wysokości dochodów. W porównaniu z rokiem 2012 wśród Polaków zmalała satysfakcja z życia. Zadowoleni z niego stanowią obecnie dwie trzecie badanych (66 proc.), w tym blisko jedna piąta (19 proc.) zalicza siebie do bardzo zadowolonych, a mniej niż połowa (47 proc.) do raczej zadowolonych. Czterech na stu ankietowanych (4 proc.) jest ze swego życia niezadowolonych, a 29 proc. respondentów deklaruje średnie zadowolenie.

Większość Polaków (54 proc.) nie zalicza się ani do jednoznacznie szczęśliwych, ani do pechowych, jedna trzecia (35 proc.) uważa się za takich, którym szczęście sprzyja, a co dziewiąty (11 proc.) twierdzi, że na ogół ma w życiu pecha.

Największy wpływ na poczucie satysfakcji życiowej ma postrzeganie własnych perspektyw na przyszłość. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5-12 grudnia na liczącej 910 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.