W raporcie czytamy, że w Polsce konieczne jest "bardziej strategiczne podejście" do problemu korupcji, które zapewni całościowe rozwiązania. Komisja sugeruje więc wprowadzenie długoterminowej strategii antykorupcyjnej z jasno określonymi działaniami, środkami przeznaczonymi na implementację oraz perspektywą czasową.

Reklama

Według Brukseli, dalsze reformy są potrzebne, by usprawnić transparentność w zakresie zamówień publicznych i służby zdrowia. Polska - jak wskazuje unijny raport - powinna także przeciwdziałać potencjalnemu upolitycznieniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Według badan Eurobarometru, 82% Polaków uważa, że korupcja jest w naszym kraju zjawiskiem powszechnym. Średnia unijna to 76%.

Problem korupcji, opisany w raporcie, dotyczy wszystkich państw członkowskich i rocznie kosztuje europejską gospodarkę około 120 miliardów euro.