54 procent ankietowanych uważa, że możemy być pewni zaangażowania Sojuszu w ewentualną obronę Polski. Jednak grupa zdecydowanie o tym przekonanych spadła, w porównaniu z majem, z 14 do 9 procent, natomiast odsetek wątpiących wzrósł z 27 do 35 procent.

Reklama

57 procent uczestników sondażu uważa, że w Polsce powinny stacjonować wojska innych państw NATO. 30 procent jest przeciwnego zdania, a 13 procent nie ma wyrobionej opinii. Poparcie dla obecności wojsk Paktu Północnoatlantyckiego w Polsce jest najwyższe od początku badań CBOS.

80 procent ankietowanych popiera członkostwo Polski w NATO. Tylko 3 procent jest przeciwko, a 17 procent nie ma wyrobionego zdania.

Uczestników sondażu zapytano też o ocenę decyzji, podjętych przed miesiącem na szczycie NATO w Newport. Postanowiono tam między innymi utworzyć kilkutysięczne siły natychmiastowego reagowania, tak zwaną szpicę, a także rotacyjnie rozmieszczać wojska we wschodniej części terytorium Paktu.

Połowa ankietowanych uznała te decyzje za wystarczające, 29 procent za niewystarczające, a 21 procent nie miało wyrobionego zdania. Na szczycie zdecydowano też, że kolejne takie spotkanie odbędzie się w 2016 roku w Warszawie. 67 procent respondentów uważa, że dzięki temu obecność NATO w środkowej Europie stanie się bardziej widoczna. Zdaniem 52 procent ankietowanych, organizacja szczytu w Warszawie świadczy o znaczeniu Polski w Sojuszu.

Sondaż przeprowadzono w dniach 11-17 września na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, liczącej 946 osób.