Nowe urządzenia mają się pojawić na 763 dworcach, stacjach i przystankach kolejowych w całej Polsce.

Reklama

Wiadomo przy tym, że dodatkowo ponadto 288 kluczowych dla ruchu pasażerskiego stacji ma być wyposażonych w wyświetlacze peronowe z "dynamiczną informacją pasażerską". Docelowo zostaną też objęte pełnym systemem monitoringu peronów, przejść i budynków dworców.

- Wykorzystujemy ogromną szansę, jaką daje nam wsparcie z funduszy UE na lata 2007-13. Montaż systemu na blisko 800 stacjach i przystankach zdecydowanie usprawni podróż koleją. Wyświetlacze i infokioski będą prezentowały zbiorczą informację o kilkunastu najbliższych połączeniach. Inwestycja podniesie nie tylko standard prezentowanych informacji, ale podwyższy też bezpieczeństwo pasażerów, dzięki instalacji monitoringu - mówi gazeta.pl wiceprezes PKP PLK Andrzej Pawłowski.

Całkowity koszt oszacowano na około 1 miliard zł.