Dwie piąte Polaków (40%) nie przeczytało w ubiegłym roku ani jednej książki - wynika z sondażu CBOS "Aktywności i doświadczenia Polaków w 2014 roku". Co ósmy respondent (12%) twierdzi, że w minionym roku przeczytał dla przyjemności jedną książkę, co czwarty (27%) kilka, a co piąty (21%) wiele. Z internetu w celach niezwiązanych z pracą zawodową korzystało w minionym roku dwie trzecie dorosłych Polaków (67%), przy czym zdecydowana większość z nich (60% ogółu) czyniła to regularnie.

Reklama

Jeszcze grzej niż czytelnictwo, wypada zainteresowanie sztuką. Nieco ponad jedna czwarta dorosłych Polaków (27%) twierdzi, że w minionym roku oglądała jakąś wystawę, a niemal jedna piąta (19%) przynajmniej raz wybrała się na spektakl teatralny.

Z deklaracji wynika natomiast, że lubimy pomagać. W 2014 roku większość Polaków starała się w jakiś sposób pomagać osobom potrzebującym. Dwie trzecie badanych (64%) co najmniej raz przekazało pieniądze na cele dobroczynne, ponad połowa (56%) udzieliła pomocy rzeczowej, np. przekazując ubrania lub książki. Więcej niż jedna piąta (22%) przynajmniej raz poświęciła na cele charytatywne własną pracę.

Jeśli chodzi o nieprzyjemne sytuacje i wydarzenia, które przydarzyły się Polakom w minionym roku, ankietowani najczęściej wskazywali na brak poczucia bezpieczeństwa na ulicy (25%). Ankietowani wskazywali, że sytuacją stresową jest też dla nich załatwianie spraw urzędowych. Trudności podczas wizyty w urzędzie napotkał mniej więcej co szósty badany (16%), w tym większość z nich (10%) wspomina o przynajmniej kilku takich doświadczeniach.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 8-14 stycznia na liczącej 1005 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.