Wojewoda zachodniopomorski złożył wniosek do premier Ewy Kopacz o zarząd komisaryczny dla Ostrowic. Dwutysięczna gmina od 2010 roku boryka się z długami, które obecnie wynoszą przeszło 33 miliony złotych przy 11 milionach dochodu.  Zdaniem wojewody Marka Tałasiewicza powołany komisarz, na okres nie dłuższy niż dwa lata, przygotowuje Ostrowice do konsolidacji z pobliską gminą Drawsko Pomorskie: Zostanie na nowo przygotowana wieloletnia prognoza finansowa i budżet uwzględniający dochody nowej jednostki terytorialnej Wojewoda zaznacza, że dzięki temu sytuacja powiększonej gminy Drawsko Pomorskie nie będzie gorsza od dotychczasowej.

Obecnie w Ostrowicach trwa wdrażanie programu naprawczego. Wójt Wacław Micewicz nie wyklucza emisji obligacji przychodowych. Jego zdaniem konsolidacja z inną gminą jest ostatecznością. Wójt tłumaczy, że dług Ostrowic wynika z inwestycji infrastrukturalnych, takich jak oczyszczalnia ścieków czy kanalizacja, które miały przyciągnąć przedsiębiorców. Przeszkodą dla powstania nowych inwestycji stanowią również ograniczenia związane z ochroną środowiska, gdyż cały teren objęty jest programem Natura 2000. Na bieżące wydatki rada gminy zaciągała pożyczki w parabankach. Budżet Ostrowic na rok 2015 zakłada 500 tysięcy złotych deficytu.  Województwo zachodniopomorskie ma największą ilość miejscowości w Polsce o wysokim zadłużeniu.