Reklama

Pierwsza grupa zawita do Polski w 2016 roku, ostatnia - rok później. Do Polski uchodźcy będą przyjeżdżać stopniowo, w maksymalnie 150-osobowych grupach. Kwestie proceduralne z nimi będą załatwiane w obozach, które obecnie zamieszkują. O tym czy trafią do nas zdecyduje kilka czynników, między innymi względy bezpieczeństwa i możliwość dobrego zintegrowania z polskim społeczeństwem.

W Polsce uchodźcy zostaną skierowani do otwartych ośrodków Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Otrzymają opiekę medyczną, zostaną też objęci kursami informacyjnymi, ułatwiającymi proces adaptacji, będą też uczyć się języka polskiego, najmłodsi trafią do szkół.

Zapewnienie schronienia uchodźcom w Polsce będzie finansowanie ze środków Unii. Unia zwróci nam po 10 tysięcy euro za każdego uchodźcę z Bliskiego Wschodu i po 6 tysięcy za tych, którzy trafią do nas z obozów na terenie Unii Europejskiej - w Grecji i we Włoszech.

Reklama