Reklama

Obawy związane z imigracją ma dziś o 14 procent więcej osób niż jeszcze rok temu. Wtedy głównymi zmartwieniami Europejczyków były sytuacja gospodarcza, bezrobocie czy stan finansów publicznych w państwach członkowskich. Teraz te kwestie pojawiają się na dalszym planie.

Imigracja jest najczęściej wymienianym problemem w 20 unijnych krajach, przy czym największy niepokój wywołuje na Malcie i w Niemczech, gdzie wskazuje na niego około 60 procent społeczeństwa. Jednocześnie, na terenie Wspólnoty wzrosły obawy związane z terroryzmem. W tym roku na ten problem zwróciło uwagę 17 procent ankietowanych, czyli o 6 procent więcej niż w roku ubiegłym.

W badaniu Eurobarometru zapytano także m.in. o oczekiwania związane z przyszłością unijnej gospodarki. Okazało się, że ponad jedna czwarta Europejczyków liczy na poprawę sytuacji w nadchodzącym roku, a prawie połowa osób uważa, że nic się nie zmieni.

Reklama

Opublikowany ostatnio sondaż Eurobarometru przeprowadzono na wiosnę tego roku. Było to drugie tego typu badanie od momentu objęcia urzędu przez Komisję Europejską Jean Claude Junckera 1 listopada 2014 roku.