Manifestacja rozpocznie się przed kopalnią Pokój, a zakończy się przed urzędem miasta w Rudzie Śląskiej.

Reklama

- W proteście wezmą udział górnicy, związkowcy, ale i społeczność lokalna - zapowiada Dominik Kolorz.

To kolejny etap akcji, która jest wynikiem niewypełnienia - zdaniem związkowców - zapisów styczniowego porozumienia podpisanego pomiędzy rządem a stroną społeczną. Termin jego realizacji minął 30 września. Jak podkreśla Kolorz, niespełnione zapisy porozumienia można by długo wymieniać. Lider Śląsko-Dąbrowskiej "Solidarności" wskazuje Nowa Kompania Węglowa miała powstać do 30 września, a nadal do tego nie doszło.

- Brzeszcze miały mieć inwestora w postaci Tauronu, nie mają tego inwestora, Makoszowy miały mieć inwestora w postaci Węglokoksu, nie mają tego inwestora - wyliczał Dominik Kolorz.

O kolejnych etapach akcji informacje zostaną przekazane po demonstracji w Rudzie Śląskiej. Wiadomo, że jej finał ma się odbyć w Warszawie.