Reklama

Zdaniem rzecznika, rząd nie powinien zamykać się na możliwość przyjęcia także imigrantów ekonomicznych.

Jednocześnie Rzecznik Praw Obywatelskich daje rządowi rekomendacje, które miałyby posłużyć do opracowania „mapy drogowej” dla władz publicznych, odpowiedzialnych za politykę migracyjną państwa. Powołując się na strategię opracowaną przez poprzedniczkę - profesor Irenę Lipowicz - Adam Bodnar zwraca uwagę rządu na konieczność przygotowania urzędów do przyjęcia i rozpatrzenia większej liczby wniosków o status uchodźcy. Oczekuje też zapewnienia cudzoziemcom odpowiedniej pomocy socjalnej i medycznej oraz edukacji dzieci. Rzecznik domaga się także zmiany przepisów, tak aby w ośrodkach zamkniętych nie umieszczano dzieci i ich opiekunów. Adam Bodnar zwraca też uwagę na wyzwania związane z integracją cudzoziemców, oczekuje zadbania o kulturę ich przyjęcia i przeciwdziałanie mowie nienawiści oraz przestępstwom wobec uchodźców.

Zdaniem rzecznika, rząd powinien podjąć szeroką akcję informacyjną na temat uchodźców i polityki migracyjnej państwa, aby w debacie publicznej posługiwać się rzetelną wiedzą i faktami, przeciwstawiając się jednocześnie demagogii oraz tworzeniu atmosfery strachu i niechęci. W mojej ocenie konieczne jest przygotowanie kompleksowego planu działania, adresowanego zarówno do organów administracji centralnej, jak i jednostek samorządu terytorialnego, który gwarantowałby sprawne przyjęcie migrantów na terytorium Polski, a także zapewnienie im godnych warunków do życia, przynajmniej na czas trwania postępowań uchodźczych i przez okres niezbędny do adaptacji i usamodzielnienia się w nowej rzeczywistości - napisał rzecznik do premier Ewy Kopacz

Reklama

RPO podkreśla, że państwo powinno wypracować takie podejście do zjawiska migracji, które określa się jako kulturę przyjęcia. W ocenie rzecznika jest to możliwe i realne, należy jednak w tym celu dobrze zorganizować współpracę organów władzy publicznej, samorządu terytorialnego, społeczeństwa obywatelskiego i samych migrantów.