Reklama

Polacy ufają też wojsku (ponad 72 procent), policji i Kościołowi Rzymskokatolickiemu (po około dwie trzecie Polaków). 8 na 10 osób ufa innym ludziom. 2 na 3 osoby stwierdziło, że to co robi ma sens. Najbliższej rodzinie ufa 98 procent Polaków. Około 39 procent badanych nie ufa nieznajomym.

Dla Polaków najważniejszymi wartościami zdrowie (prawie 66 procent), rodzina jej szczęście (ponad 23 procent). Najmniej ważne są dla nas kariera (0,2 procent) i rozrywka (0,1 procent).
Ponad 82 procent badanych nie akceptuje przyjmowania łapówek. Ponad jedna piąta nie usprawiedliwiłaby podjęcia pracy na czarno.

Badanie prowadzone było od lutego do kwietnia tego roku na próbie około 14 tysięcy osób.