Spośród ankietowanych przez TNS Polska okres po 1989 r. "zdecydowanie dodatnio" oceniło sześć proc. badanych, zaś 48 proc. - "raczej dodatnio". Z kolei wśród ocen negatywnych o latach po 1989 r. "raczej ujemnie" wypowiedziało się 27 proc., zaś "zdecydowanie ujemnie" pięć proc. badanych. Zdania w tej kwestii nie miało 14 proc. pytanych.

Reklama

TNS Polska wskazał, że o ostatnich 27 latach najczęściej pozytywnie wypowiadają się osoby z wykształceniem wyższym (63 proc.) i w wieku 20-29 lat (59 proc.). Z kolei negatywnie o tym okresie najczęściej mówią ankietowani z wykształceniem zasadniczym zawodowym (40 proc.) oraz w wieku 50-59 lat (39 proc.).

Z kolei w odniesieniu do okresu PRL w badaniu TNS przeważyły opinie negatywne. - W porównaniu do badania z 2014 r., obecnie można zauważyć odwrócenie kolejności wyników, gdyż w tym roku odnotowana została przewaga ocen negatywnych nad pozytywnymi, a dwa lata temu tendencja ta była odmienna - podkreślił TNS.

W tegorocznym badaniu 35 proc. ankietowanych oceniło okres PRL pozytywnie, w tym 30 proc. "raczej dodatnio" zaś pięć proc. "zdecydowanie dodatnio". Z kolei 43 proc. respondentów oceniło negatywnie lata PRL, z czego 31 proc. "raczej ujemnie" a 12 proc. "zdecydowanie ujemnie". Aż 22 proc. badanych nie miało w tej kwestii zdania. W 2014 r. pozytywne oceny o okresie PRL wyraziło 39 proc. badanych, zaś negatywne 37 proc.

Pozytywna opinia o okresie Polski Ludowej dominuje wśród osób po 50. roku życia. - Być może jest to związane ze wspomnieniem czasu młodości. Podobne zależności związane z wiekiem respondentów zostały zauważone również w 2014 r. - komentuje te wyniki TNS.

Z kolei - jak zauważono we wnioskach z badania - z jednoznaczną oceną PRL mają problem najczęściej osoby młode. Zdania w tej kwestii nie potrafiło sformułować aż 55 proc. ankietowanych nastolatków w wieku 15-19 lat oraz 38 proc. osób w wieku 20-29 lat.

TNS Polska zapytał także o zainteresowanie przeszłością. Jako bardzo duże lub duże swe zainteresowanie tą dziedziną określiło 18 proc. badanych. Jako średnie to zainteresowanie oceniło 41 proc. pytanych, a kolejne 27 proc. przeszłością interesuje się w niewielkim stopniu. Natomiast 12 proc. respondentów uznało, że przeszłość "praktycznie ich nie interesuje". Jedynie dwa proc. nie miało zdania w tej kwestii.

- Duże zainteresowanie przeszłością deklarują częściej osoby w wieku ponad 60 lat, natomiast osoby młode, czyli 20-latkowie oraz 30-latkowie, częściej deklarują niewielkie zainteresowanie przeszłością - wskazał TNS.

Badanie TNS Polska przeprowadzono od 20 do 25 maja 2016 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1022 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.