Komentując te dane dla PAP, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn ocenił, że ABW w latach 2016 i 2017 skutecznie zwalczała patologie związane z przestępstwami ekonomicznymi godzącymi w interesy Skarbu Państwa. O efektywności tych działań najlepiej świadczą statystyki prowadzonych śledztw, a wymiernymi efektami ochrony interesów ekonomicznych Polski jest kwota ponad 13 mld zł. Takiej sumy przestępstw gospodarczych dotyczyły działania ABW w latach 2016-17" - podkreślił.

Według danych, w wyniku tych działań zarzuty usłyszało w ub.r. 625 osób. Spośród 308 zatrzymanych, większość (262 osoby) została ujęta przez samą Agencję, a pozostałe (46 osób) przez inne służby działające na rzecz ABW. Wartość możliwych strat Skarbu Państwa w prowadzonych przez ABW w 2017 r. sprawach gospodarczych szacowana jest na niemal 6,6 mld zł.

Żaryn powiedział PAP, że z szacunków biura ministra koordynatora oraz ABW wynika, że w sporządzonych w 2017 r. aktach oskarżenia w sprawach prowadzonych przez Agencję, udokumentowano potencjalne straty Skarbu Państwa (według stanu na styczeń) na ok. 870 mln zł.

W 2016 roku Agencja prowadziła 144 postępowania przygotowawcze dotyczące takich przestępstw podatkowych jak wyłudzanie VAT, nieopłacanie akcyzy i ceł. W związku z tymi sprawami zatrzymano 122 osoby, ale zarzuty usłyszały łącznie 273 osoby. Działania ABW dotyczące przestępstw VAT-owskich dotyczyły kwoty przekraczającej łącznie 3,3 mld zł, a we wszystkich śledztwach gospodarczych w 2016 r. kwota ta przekroczyła 7 mld zł.