Akt oskarżenia skierowała do poznańskiego sądu okręgowego Prokuratura Regionalna w Poznaniu; 7 osobom zarzucono łącznie 21 przestępstw dotyczących poświadczenia nieprawdy w dokumentach, prania brudnych pieniędzy oraz oszustw, w tym podatkowych.

Reklama

„W toku przeprowadzonego postępowania ustalono, że sprawcy w 2014 roku kierowali spółkami z terenu województwa wielkopolskiego oraz małopolskiego prowadzącymi działalność polegającą na obrocie paliwami ciekłymi, w szczególności olejem napędowym. Towar ten sprowadzany był z Republiki Federalnej Niemiec na teren Polski z pominięciem systemu podatkowego” – poinformowała w poniedziałek Prokuratura Krajowa.

Według ustaleń śledczych, zarządzane przez oskarżonych spółki bądź w ogóle nie składały deklaracji podatkowych, bądź nie wykazywały w składanych deklaracjach nabycia oleju napędowego. „W ten sposób sprawcy narazili Skarb Państwa na stratę z tytułu nieuiszczenia podatku od towarów i usług oraz niezasadnego zwrotu tego podatku w kwocie ponad 71 milionów złotych” – podkreślono w komunikacie.

W toku postępowania, część z podejrzanych przyznała się do popełnienia zarzuconych im przestępstw oraz złożyła w sprawie obszerne wyjaśnienia, opisując mechanizm przestępczego procederu.

„Wobec sprawców stosowane były izolacyjne środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, jak też środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych, dozoru policji i zakazu opuszczania kraju” – podała PK.

Podejrzanym, za zarzucane im przestępstwa, grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.