Abp Gądecki przypomina w nim, że Trybunał Konstytucyjny nie rozpatrzył, jak dotąd, "wniosku poselskiego odnoszącego się do kwestii konstytucyjności tzw. aborcji eugenicznej".

Reklama

Hierarcha zaznaczył jednocześnie, że w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego wydanym w 1997 roku (K. 26/96) czytamy: "Wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego, jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana. (...) Od momentu powstania życie ludzkie staje się więc wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej".

W wydanym komunikacie abp Gądecki podkreśla: "Obowiązujące w Polsce przepisy o prawnej ochronie życia ludzkiego, za sprawą zamieszczonych w ustawie tzw. wyjątków, wciąż naruszają wspomnianą zasadę demokratycznego państwa prawnego. W szczególny sposób jest to prawdziwe w stosunku do tzw. aborcji eugenicznej dopuszczonej prawnie na podstawie dużego prawdopodobieństwa upośledzenia lub choroby".

Reklama

Przewodniczący Episkopatu Polski jednocześnie zaznacza: "W przypadku nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu dziecka mamy prawne przyzwolenie na selekcję z uwagi na stan zdrowia nieurodzonego jeszcze dziecka, co stanowi bezpośrednią dyskryminację".

W oczekiwaniu na beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego, abp Gądecki przypomina słowa Prymasa Tysiąclecia wypowiedziane w styczniu 1976 roku: "Wszelkie działanie przeciwko rozpoczętemu życiu jest zwykłą zbrodnią przeciwko prawom natury! (...) Nikt nie może bezkarnie pozbawiać życia kształtującej się dopiero istoty ludzkiej, zwłaszcza, że jest ona bezbronna".

Na koniec komunikatu abp Gądecki podkreśla: "Wyrażam jednocześnie moje rozczarowanie z powodu niedotrzymania jak dotąd obietnicy wyborczej złożonej kiedyś przez partię rządzącą o ochronie życia od poczęcia" (por. Program Prawa i Sprawiedliwości 2014 r., s. 7).