Premier Mateusz Morawiecki ogłosił po wtorkowym porannym spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, że zapadła decyzja o zakazie organizacji z udziałem publiczności wszystkich imprez masowych wypełniających definicję zawartą w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.

Reklama

Imprezami masowymi nie są wydarzenia organizowane w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach.

Nie są nimi również imprezy organizowane w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami, a także imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, imprezy sportowe organizowane dla sportowców niepełnosprawnych, sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym i nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym, oraz imprez zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników.

Imprezą masową artystyczno-rozrywkową jest "impreza o charakterze artystycznym, rozrywkowym lub zorganizowane publiczne oglądanie przekazu telewizyjnego na ekranach lub urządzeniach umożliwiających uzyskanie obrazu o przekątnej przekraczającej 3m, która ma się odbyć" na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie takiej imprezy, gdzie liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000 lub w hali sportowej, gdzie jest nie mniej niż 500 takich miejsc.

Reklama

Natomiast masową imprezą sportową jest wydarzenie mające na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowane na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem, gdzie jest nie mniej niż 1000 miejsc, w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej – nie mniej niż 300 oraz na terenie gdzie takich miejsc jest nie mniej niż 1000.

Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, poinformował, że o odwoływaniu imprez będą decydować wojewodowie poprzez wydanie decyzji administracyjnej.