"Błogosławieni ojcowie, błogosławione matki! Błogosławione sakramentalne małżeństwo wierne, trwałe, kochające się. Błogosławimy to wszystko, co jest u źródeł życia" - mówił metropolita częstochowski, arcybiskup Stanisław Nowak.

Reklama

Kościół domaga się sprawiedliwej polityki prorodzinnej, a nie pronatalistycznej - zwrócił się do wiernych arcybiskup Kazimierz Nycz, mając na myśli tak zwane becikowe, czyli pieniądze za urodzenie dziecka, wypłacane rodzicom przez państwo. Przypomniał też, że pod względem dzietności Polska jest na jednym z ostatnich miejsc w Europie.

"Za 10, 20, 50 lat staniemy się społeczeństwem starzejącym, nie posiadającym prostej zastępowalności pokoleń" - mówił arcybiskup Nycz na mszy przed procesją w Boże Ciało.

Także metropolita przemyski poświęcił homilię sprawom rodziny. "W krajach Unii Europejskiej co 27 sekund dokonuje się aborcji, czyli 3 tysiące 200 aborcji dziennie" - wyliczał arcybiskup Józef Michalik. Dodał, że średnio w Europie rozpada się co trzecia rodzina i jest więcej emerytów niż urodzonych dzieci.

Na krakowskim Rynku do wiernych przemawiał kardynał Stanisław Dziwisz. "Mamy prawo i obowiązek upominać się o przestrzeganie podstawowych praw człowieka, a pierwszym i podstawowym jest prawo do życia" - mówił.

Duchowny potępił ideę legalizacji aborcji. Wskazał, że Europa jest zbudowana na fundamencie wiary i powinna dochować wierności wartościom chrześcijańskim przy stanowieniu praw jej mieszkańców. "Nie możemy się zgodzić na wizję Europy nie szanującej prawa Bożego" - powiedział.

Do wiernych zgromadzonych przed kościołem św. Brygidy, gdzie tradycyjnie kończy się procesja gdańska, przemawiał arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Apelował o stanie na straży dziesięciu przykazań i tradycji oraz "praw wynikających z Pisma Świętego".

Metropolita stwierdził, że zwłaszcza dzisiejsze czasy stawiają przed wiernymi wiele wyzwań. "Ale jedno jest szczególne, a dotyczy obrony i stania na straży zagrożonego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, stania na straży małżeństwa, małżeństwa w pojęciu sakramentalnym, związku między mężczyzną a kobietą" - stwierdził arcybiskup.

Metropolita gdański powiedział także, że obowiązkiem współczesnego chrześcijanina jest przeciwstawianie się "mentalności naszych czasów, która stopniowo deprecjonuje wartość ludzkiego życia i pozostawia ją sądowi jednostki".