Dwoje radnych stołecznych Agata Diduszko-Zyglewska i Marek Szolc (KO) zwrócili się do prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego z interpelacją w sprawie realizacji podpisanej przez niego w ubiegłym roku "Deklaracji - Warszawska Polityka Miejska na rzecz Społeczności LGBT+". Zwrócili się m.in. o przyspieszenie działań mających na celu utworzenie hostelu dla lesbijek, gejów, biseksualistów i osób transpłciowych.

Reklama

W odpowiedzi wystosowanej przez ratusz w imieniu Trzaskowskiego napisano, że "działania związane z utworzeniem hostelu interwencyjnego dla osób LGBT+ są przedmiotem rozmów i analiz wewnątrz urzędu oraz z organizacjami społecznymi z doświadczeniem w tym obszarze".

Według informacji ratusza, "podjęte zostaną prace z udziałem strony społecznej nad wypracowaniem długofalowego rozwiązania opartego o mechanizm ekonomii społecznej". Podkreślono, że "do tego czasu wdrożone zostanie rozwiązanie przejściowe, najprawdopodobniej w formie wieloletniego konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację programu wspierającego osoby LGBT+ w osiąganiu samodzielności życiowej".

Ratusz poinformował, że "prezydent wycofał się natomiast z realizacji zapisu Deklaracji dotyczącego centrum kulturowo-społecznościowego dla osób LGBT+". Wyjaśnił, że decyzja ta została podjęta "z uwagi na możliwość realizacji potencjału środowiska w istniejących już w stolicy instytucjach i trudną sytuację finansową miasta".

Reklama

Trzaskowski zrezygnował również z "realizacji postulatu dotyczącego powołania osobnego stanowiska Pełnomocnika Prezydenta ds. społeczności LGBT+". W odpowiedzi na interpelację wyjaśniono, że "tematyka ta znajdzie się w kompetencjach Pełnomocnika Prezydenta ds. równego traktowania, którego przywrócenie jest aktualnie przedmiotem analiz w Urzędzie Miasta".