Co czwarty Polak (26 proc.) zna kogoś, kto wręczył łapówkę w celu uzyskania pewnych korzyści - wynika z badania. 1/3 respondentów deklaruje, że nie zna osoby, która kiedykolwiek wręczyła łapówkę. Trzech na dziesięciu badanych nie ma pewności czy zna kogoś kto wręczył łapówkę, a 10 proc. ankietowanych odmawia odpowiedzi.

Reklama

Prawie 1/3 Polaków uważa, że zjawisko wręczania łapówek w Polsce w ciągu ostatnich 30 lat zdecydowanie (10 proc.) lub raczej się zmniejszyło (22 proc.).

Przeciwnego zdania jest 21 proc. badanych – 11 proc. uważa, że raczej się zwiększyło, a 10 proc. sądzi, że zdecydowanie się zwiększyło.

Odsetek osób, które uważają, że jest on na podobnym poziomie wynosi 27 proc. Co piąty badany ma trudności z określeniem, czy i jak zmieniło się zjawisko wręczania łapówek w Polsce przez ostatnie trzy dekady (20 proc.).

Łapówki w oczach Polaków

Ponad połowa Polaków (54 proc.) uważa, że łapówką jest dowolna korzyść oferowana w celu osiągnięcia określonego celu, z pominięciem standardowych procedur. Zdaniem badanych łapówka to także dowolna korzyść finansowa (18 proc.), wysoka korzyść finansowa (15 proc.), dowolna korzyść materialna (14 proc.) czy korzyść materialna o wysokiej wartości (10 proc.). Respondenci, którzy wskazali, że ich zdaniem łapówka jest korzyścią finansową lub materialną o wysokiej wartości najczęściej deklarują, że tą wartością jest 100-500 złotych (28 proc.) lub powyżej 5 tysięcy złotych (27 proc.).

Prezentowane wyniki pochodzą z badania omnibusowego OmniWatch48 zrealizowanego w dniach 16-17 lutego 2021 roku metodą wywiadów on-line (CAWI) na próbie 1376 Polaków.

Szczegóły znajdziesz TUTAJ >>>>>>>>>>>>>