Jak przekazała PSP, w 2022 roku miał miejsce jubileusz 30-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej. Za formalny początek Państwowej Straży Pożarnej uznaje się 1 lipca 1992 roku. Wówczas istniejące dotychczas Komendy Wojewódzkie oraz Rejonowe Straży Pożarnych zostały zastąpione odpowiednio: Komendami Wojewódzkimi PSP oraz Komendami Rejonowymi PSP. Funkcjonujące Zawodowe Straże Pożarne zostały przemianowane na Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze PSP. Państwowa Straż Pożarna przejęła też wybrane jednostki Zakładowe Zawodowych Straży Pożarnych.

Reklama

"Bardzo intensywny rok"

"2022 rok był kolejnym bardzo intensywnym dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Trzeba było zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, w tym również z takimi, na które wydawało się, że nikt nie jest przygotowany tj. na przykład wojna za naszą wschodnią granicą i pomoc jej mieszkańcom, czy też katastrofa ekologiczna na Odrze" - podała PSP.

PSP podkreśliła, że w trakcie ostatnich dwunastu miesięcy strażacy odnotowali ponad 600 tys. wyjazdów. "Jest to najwyższa liczba interwencji w 30-letniej historii PSP. Działaliśmy przy pożarach, wypadkach i akcjach ratowniczych z zakresu chemiczno-ekologicznego, wodnego, wysokościowego, budowlanego i poszukiwawczego, ale również wyjeżdżając do izolowanych zdarzeń medycznych wspierających system Państwowego Ratownictwa Medycznego, a także kontynuowaliśmy działania w walce z Covid-19" - zaznaczyła PSP.

Poinformowała również, że po wybuchu wojny na Ukrainie polscy strażacy pomagali m.in. w przyjęciu uchodźców do naszego oraz uruchomili pomoc sprzętową oraz szkoleniową dla strażaków z Ukrainy. "Na apel komendanta głównego PSP o pomoc sprzętową dla Ukrainy odpowiedziały również kraje z całego świata, wówczas staliśmy się koordynatorem płynącego wsparcia" - podała PSP.

Wyzwania poza granicami Polski

PSP przypomniała, że w 2022 roku polscy strażacy pomagali również w gaszeniu pożarów w Parku Narodowym w Czechach (wspólnie z policyjnymi pilotami Black Hawka) oraz lasów we Francji, a także zrealizowali transport pomocy humanitarnej na Ukrainę.

"W celu utrzymania wysokiej gotowości operacyjnej przeprowadzono wiele ćwiczeń o zasięgu krajowym, wojewódzkim i powiatowym. Na szczególną uwagę zasłużyły ćwiczenia „Kuźnia Raciborska 2022”, które zorganizowano w 30. rocznicę tragicznego i największego w powojennej historii pożaru lasu, na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie oraz powiatu raciborskiego" - napisała w komunikacie PSP.

Reklama

Zaznaczyła w nim, że polscy strażacy zrealizowali też szereg szkoleń, ćwiczeń i wizyt studyjnych poza granicami Polski, w tym w USA, Austrii, Hiszpanii, Francji, Mołdawii, Rumunii, Estonii, zdobywając wiedzę i doświadczenie między innymi z zakresu ratownictwa medycznego, ochrony ludności, działań międzynarodowych i gaszenia pożarów lasów.

25 mln zł na sprzęt, mundury i wyposażenie

Jak przekazała PSP z budżetu państwa przekazane zostały środki finansowe w wysokości 25 mln zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

PSP poinformowała, że miniony rok to również nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy w jednostkach PSP i rozpoczęte inwestycje budowlane, na które z Programu Modernizacji w okresie 4 lat przewidziano 800 mln zł. W ramach podpisanych w 2022 roku umów Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze w 2023 roku kwotą 350 mln złotych projekt "Pomagamy i chronimy - Policja i Państwowa Straż Pożarna na straży bioróżnorodności”, w ramach którego Komenda Główna Policji i Państwowa Straż Pożarna zyska dwa śmigłowce wraz z wyposażeniem do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

"W ramach kolejnego projektu PSP otrzyma ponad 51,7 mln zł, z którego dla KG PSP i 16 KW PSP zakupionych zostanie 180 sztuk sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych" - podkreśliła PSP.

Podała też, że w ramach przetargu ogłoszonego przez KG PSP rozpoczęto zakupy umundurowania według nowego wzoru dla strażaków jednostek PSP w całym kraju. "Ponadto, po długim oczekiwaniu doczekaliśmy się aktu prawnego umożliwiającego zakupy ubrań specjalnych lekkich, które będzie można używać w terenie otwartym. Dzięki tej nowelizacji dwuczęściowe lekkie ubranie specjalne wyodrębniono od ubrań popularnie zwanych "nomexami". Rozpoczęto również działania nad wypracowaniem jednolitego standardu odzieży ochronnej dedykowanej ratownikom wysokościowym KSRG - członkom Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wysokościowego PSP" - przekazała PSP.

W 2022 roku strażacy PSP otrzymali także nowe legitymacje służbowe.

Aleksandra Kuźniar