Chodzi o czterokilometrowy odcinek obejmujący trzy stacje: Lazurowa, Chrzanów i Karolin wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Karolin.

Zapisy aneksu podnoszą wartość kontraktu z 1,3 mld zł netto do 1,95 mld zł netto. Termin zakończenia budowy został przesunięty z 29 kwietnia 2024 na 11 października 2025 roku.

Reklama

Anna Bartoń wyjaśniła, że aneks wynika z zaistnienia nadzwyczajnych i niemożliwych do przewidzenia na etapie postepowania o udzielenie zamówienia okoliczności. "W trakcie umowy doszło do przedłużania się procedur administracyjnych w przedmiocie wydania decyzji o pozwolenie na budowę, co uniemożliwiło wykonawcy rozpoczęcie robót" - dodała.

"W trakcie realizacji umowy doszło także do wystąpienia zdarzeń takich jak pandemia SARS CoV-2 oraz wojna na Ukrainie, które skutkowały nadzwyczajnym wzrostem cen materiałów na rynku budowlanym" - przekazała.

Reklama

W tej chwili prowadzone są prace konstrukcyjne (budowa ścian szczelinowych) na wszystkich trzech stacjach i budowa hal elektrowozowni na STP.

Druga linia metra w Warszawie. Nowe stacje

Nowe stacje zlokalizowane będą: stacja Lazurowa w rejonie skrzyżowania ul. Lazurowej i Górczewskiej oraz pętli autobusowej, stacja Chrzanów pod ul. Rayskiego w rejonie skrzyżowania ul. Rayskiego i Szeligowskiej, stacja Karolin pod ul. Sochaczewską w rejonie skrzyżowania ul. Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Jako pierwsze o sprawie poinformowało radio RMF FM.

Reklama

autorka: Marta Stańczyk