Czy emeryt może dorabiać na zleceniu

Ubezpieczony, który ma 61 lat, od dwóch miesięcy jest na emeryturze. Podpisał umowę-zlecenie z firmą ochroniarską. Czy przychód, jaki osiągnie z tej umowy, będzie wpływał na zmniejszenie lub zawieszenie jego świadczenia?

Czy każdy przychód jest oskładkowany

Młoda emerytka (58 lat), która nie prowadziła własnej działalności gospodarczej, wynajęła dom w Warszawie za 5 tys. zł miesięcznie. ZUS zawiesił jej wypłatę świadczenia, czy miał rację?

Czy ZUS zawiesi emeryturę za przekroczenie limitu

Emeryt zarabia miesięcznie dodatkowo 4,8 tys. zł z tytułu sporządzania ekspertyz budowlanych i nadzoru technicznego nad robotami drogowymi. Od następnego miesiąca będzie dodatkowo zarabiał jeszcze więcej. Czy ZUS zawiesi mu emeryturę?

Czy ZUS rozliczy emeryta z przychodów

Senior dorabia jako sprzedawca w sklepie warzywnym, o czym poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Czy to zakład w przyszłym roku rozliczy emeryta z osiągniętych przez niego przychodów w bieżącym roku?

Czy niania powiadomi ZUS o swoich zarobkach

Emerytka od początku bieżącego roku dorabia na podstawie umowy jako opiekunka do dzieci. Czy powinna o swoich przychodach poinformować ZUS?

Czy można dobrowolnie wpłacić pieniądze do ZUS

Ubezpieczony zarobił w 2011 roku ponad limit, co spowodowało, że ZUS wydał decyzję nakazującą mu zwrot pobranych kwot emerytury za cały 2010 rok. Czy senior, żeby uniknąć tego pesymistycznego scenariusza, może dobrowolnie wpłacić do ZUS kwotę odpowiadającą nadwyżce ponad dopuszczalny limit dorabiania?

Czy można pobierać rentę i emeryturę

Ubezpieczony pobiera rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z powodu wypadku, jakiemu uległ w drodze do pracy. W sierpniu przejdzie na emeryturę. Czy może pobierać obydwa świadczenia?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Na jakich zasadach i do jakich kwot mogą dorabiać emeryci

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.