Powstanie Warszawskie wymazała z rosyjskiej świadomości radziecka propaganda. Zresztą do dziś rosyjscy eksperci utrzymują, że Armia Czerwona nie pośpieszyła na pomoc warszawianom, bo była zbyt wyczerpana wcześniejszymi walkami.

Ogólna opinia Rosjan jest taka, że Powstanie Warszawskie było chwalebnym zrywem bohaterskich Polaków walczących z faszystami. Potwierdza to prawnuczka dowódcy Frontu Białoruskiego Konstantego Rokossowskiego, Ariadna Rokossowska. Większość rosyjskich historyków dodaje, że powstanie było motywowane polityką antyradzieckich dowódców Armii Krajowej i pochłonęło zbyt wiele ofiar.