PSL proponuje m.in. przeniesienie części spraw niewymagających osobistego stawiennictwa stron do sądów o mniejszym napływie spraw (np. decyzją prezesa sądu okręgowego). Ludowcy chcą też umożliwić delegowanie sędziów przez prezesa sądu okręgowego, np. na pół roku, z jednego do drugiego sądu rejonowego, aby usprawnić orzekanie w tych sądach, gdzie istnieją zaległości w rozpatrywaniu spraw.

Projekt zmian w prawie autorskim, który przygotowali politycy PSL, dotyczy korzystania w internecie z utworów np. filmowych czy muzycznych na własny użytek. W uzasadnieniu do projektu ludowcy piszą, że nowelizacja jest potrzebna ze względu na zmieniające się możliwości komunikowania się, w tym za pośrednictwem internetu, a także rozwojem mediów społecznościowych.

Ostatnia z przygotowanych przez PSL zmian dotyczy prawa telekomunikacyjnego. Projekt jego nowelizacji przewiduje skrócenie czasu przechowywania billingów do 6 miesięcy. Obecne przepisy przewidują, że służby mogą przechowywać dane telekomunikacyjne przez dwa lata. To najdłuższy możliwy okres przewidziany przez unijną dyrektywę retencyjną.