Wczoraj wicemarszałkowie Cezary Grabarczyk i Jerzy Wenderlich uzgodnili tekst dokumentu, wyrażający uznanie dla uczestników obrad Okrągłego Stołu, którzy "wytyczyli drogę ku wolnej i demokratycznej Polsce".

Tymczasem rzecznik klubu Solidarnej Polski Patryk Jaki zapowiedział złożenie poprawki. Posłowie tej partii domagają się umieszczenia w uchwale fragmentu, mówiącego że Okrągły Stół przyczynił się również do rabunkowej prywatyzacji, bezkarności zbrodniarzy PRL, niewyrównania krzywd dla ich ofiar oraz braku dekomunizacji i lustracji. Podkreślają, że doprowadziło to do wzrostu bezrobocia, emigracji zarobkowej i szeregu problemów, trwających do dziś.

Wicemarszałek Grabarczyk z PO oświadczył, że poprawki Solidarnej Polski są nie do przyjęcia. Dodał, że jeśli posłowie tej partii nie zmienią zdania - wspólnej uchwały po prostu nie będzie.

Negocjacje w ramach Okrągłego Stołu trwały od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz PRL, opozycji solidarnościowej oraz Kościoła. W obradach wszystkich zespołów brały udział 452 osoby. Okrągły Stół uważany jest za jedno z najważniejszych wydarzeń najnowszej historii Polski, od którego rozpoczęły się zmiany ustrojowe, wśród nich częściowo wolne wybory do Sejmu z 4 czerwca 1989 roku.

Jak oceniasz porozumienia zawarte w czasie obrad Okrągłego Stołu w 1989 roku?