PSL chce by to Senat, przyjął uchwałę w sprawie Okrągłego Stołu. W Sejmie wspólną uchwałę zablokowała poprawka Solidarnej Polski. W proponowanych przez nią zapisach jest mowa m.in. o "rabunkowej prywatyzacji i braku dekomunizacji". Dlatego szef klubu PSL przekonywał, że głosowanie w Senacie byłoby poważnym i racjonalnym rozwiązaniem.

Reklama

Jeżeli nie uda przyjąć się jutro uchwały przez aklamację, to zajmie się nią sejmowa komisja kultury. Zdaniem Jana Burego nie ma problemu, aby została przyjęta w późniejszym terminie. - Natomiast teraz ważnym akcentem będzie jeżeli to Senat tę uchwałę przyjmie, tym bardziej, że to Senat jest dzieckiem Okrągłego Stołu - powiedział szef klubu PSL.

Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, syn byłego ministra zdrowia w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, zaapelował o szacunek dla zawartego 25 lat temu porozumienia. Podkreślił, że świat potrafi to dużo bardziej je docenić niż my sami w Polsce. - Okrągły Stół, sposób prowadzenia rozmów i dojście do porozumienia stało się przykładem dochodzenia do wolności dla wielu krajów w Europie - powiedział.

Jan Bury ma nadzieję, że w Senacie, pomimo obecności senatora Solidarnej Polski, uchwała nie zostanie zablokowana.

Z powodu sprzeciwu Solidarnej Polski Sejm prawdopodobnie nie przyjmie na tym posiedzeniu uchwały okrągłostołowej. Nad tekstem pochyli się jeszcze komisja kultury.