Krym odłączy się od Ukrainy?

Relacja odświeża się automatycznie co 30 sekund