Aby uzyskać odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) w Polsce możesz złożyć wniosek osobiście lub przez pełnomocnika.

Zarejestrowanie aktu przez urząd stanu cywilnego

Gdy kierownik USC zarejestruje urodzenie, małżeństwo lub zgon, otrzymasz bezpłatnie odpis skrócony aktu. Za każdy kolejny odpis aktu zazwyczaj trzeba zapłacić opłatę skarbową. Odpis możesz dostać w formie papierowej lub elektronicznej. Jeśli chcesz złożyć wniosek przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego lub e-dowodu wraz z czytnikiem i potwierdzonym profilem zaufanym.

Reklama

Kto może otrzymać odpis? Każda osoba, której akt dotyczy, oraz jej małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy lub opiekun, osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu, sąd, prokurator, organizacja społeczna, instytucja administracji publicznej.

Jakich dokumentów potrzebujesz?

Reklama

Jeśli chcesz dostać odpis dotyczący osoby z dalszej rodziny lub osoby spoza rodziny - potrzebujesz dokumentu, który potwierdzi twój interes prawny. Jeśli jesteś pełnomocnikiem – potrzebujesz pełnomocnictwa i dowodu opłaty za pełnomocnictwo. Jeśli płacisz przelewem bankowym – potrzebujesz potwierdzenia przelewu.
Do odpisu własnego aktu potrzebujesz daty i miejsca urodzenia, serii i numeru dokumentu tożsamości, daty i miejsca zawarcia małżeństwa, imienia i nazwiska współmałżonka.

Jak złożyć wniosek?

Na stornie gov.pl możemy posłużyć sie instrukcją, która ułatwi nam proces zdobycia odpisu. Na początek trzeba kliknąć przycisk "Wyślij wniosek".

Potem przekieruje nas do strony, gdzie trzeba zalogować się profilem zaufanym lub e-dowodem. Po zalogowaniu przejdziesz do wniosku. Wybierz, w jaki sposób chcesz odebrać odpis aktu. Możesz to zrobić:
osobiście – w dowolnym USC, do którego wysyłasz wniosek, pocztą tradycyjną – na adres, który podasz we wniosku, na swoją skrzynkę Gov (ePUAP).

Potem należy wypełnić wniosek. Wpisz dane i dołącz potrzebne załączniki. Następnie wybierz cel wydania odpisu. Jeśli opłata za odpis jest wymagana – wybierz sposób płatności. Potem podpisz wniosek elektronicznie: np. podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Koszt odpisu, czas oczekiwania

22 zł – za odpis skrócony aktu stanu cywilnego,
33 zł – za odpis zupełny aktu stanu cywilnego. Jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika – zapłacisz dodatkowo 17 zł za pełnomocnictwo.

Odpis dostaniesz jeśli akt jest w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego - w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia, w którym wniosek wpłynął do urzędu.