Przeciwną opinię wyraża nieco ponad jedna piąta respondentów (22 proc., spadek o 10 punktów). Nadal znaczna część Polaków (17 proc.) nie ma wyrobionego zdania na temat słuszności wybuchu powstania. Przekonanie, że w ogóle nie powinno było do niego dojść nieco częściej, niż pozostali wyrażają prywatni przedsiębiorcy, osoby o lewicowych poglądach politycznych, niepraktykujące religijnie.

Reklama

We wszystkich wyróżnionych przez CBOS grupach społeczno-demograficznych przeważa zrozumienie i akceptacja wydarzeń zainicjowanych w stolicy 1 sierpnia 1944 roku. O tym jednak, że Powstanie Warszawskie było potrzebne, częściej przekonani są młodsi badani, zwłaszcza w wieku od 25 do 34 lat, natomiast najstarsi (mający 65 lat i więcej) relatywnie częściej twierdzą, że nie powinno było do niego dojść.

Niemal połowa badanych (48 proc., od 2009 roku wzrost o 5 punktów procentowych) wyraża opinię, że powstanie jest ważne dla wszystkich Polaków, natomiast jedna trzecia (32 proc.) sądzi, że wydarzenie to ma wartość jedynie dla ludzi starszego pokolenia. Co dziesiąty dorosły Polak (10 proc.) wskazuje na lokalną wartość tego zrywu, a co dwudziesty (5 proc.) twierdzi, że w dzisiejszych czasach mało kogo on interesuje.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo między 3 a 9 lipca 2014 roku na 943 osobach.