Od lipca ubyło zwolenników rządu - spadek z 26 do 23 procent, jednocześnie wyraźnie wzrosła i tak już liczna grupa jego przeciwników z 38 do 44 procent - czytamy w opracowaniu CBOS. Wskutek zmian obecne notowania urzędującego gabinetu są najsłabsze w tym roku. Nie zmienił się znacząco odsetek osób wyrażających obojętność wobec rządu. Ta grupa zmniejszyła się o 2 punkty, do 30 procent.

Reklama

Od ubiegłego miesiąca o 3 punkty, do 62 procent wzrósł odsetek badanych negatywnie oceniających wyniki działalności rządu. Z kolei grupa tych, którzy wyrażają opinie pozytywne, zmalała z 26 do 25 procent.

Gorzej niż w lipcu postrzegana jest polityka gospodarcza obecnego gabinetu. To drugi z rzędu miesiąc, w którym niezadowolenie społeczne w tym względzie wzrasta. Obecnie dwie trzecie Polaków - 66 procent, o 2 punkty więcej niż w lipcu - uważa, że polityka rządu nie stwarza szansy poprawy sytuacji gospodarczej, natomiast ponad jedna piąta - 22 procent, spadek o 2 punkty - jest przeciwnego zdania.

Najgorszy z zarejestrowanych w tym roku, jest społeczny odbiór premiera. O 3 punkty do 26 procent zmniejszyła się grupa osób deklarujących zadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Donald Tusk. Jednocześnie zwiększyła się i tak już znaczna liczba niezadowolonych - z 55 do 60 procent.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich w dniach od 19 do 25 sierpnia 2014 roku na liczącej 980 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama