Żyjący w Polsce byli pracownicy z gett nie mogli jak dotąd pobierać niemieckich świadczeń socjalnych. Blokowała to niemiecko-polska umowa z 1975 roku. Teraz ma się to zmienić.

Reklama

Ministerstwa pracy obu krajów podpisały porozumienie w tej sprawie.

Choć nie uda się naprawić bezmiaru cierpienia ofiar nazistowskiego terroru, to możemy zaoferować zgodną z prawem rekompensatę za pracę w getcie - powiedziała w czasie uroczystości niemiecka sekretarz stanu Gabriele Lösekrug-Möller.

Porozumieniem jeszcze w grudniu ma zająć się niemiecki rząd, a później Bundestag. Przepisy mają wejść w życie w pierwszej połowie przyszłego roku.

Po podpisaniu umowy delegacja niemiecka i obecni goście zostali zaproszeni do zwiedzenia Muzeum Historii Żydów Polskich.