Franz von Kobell jest autorem zdjęcia monachijskiej katedry mariackiej, prawdopodobnie wykonanego na odbitce na papierze solnym, jest uznawany za najstarszą niemiecką fotografię.

Odkrycie najstarszej fotografii

Naukowiec Cornelia Kemp odkryła to zdjęcie wśród starych zdjęć w kolekcji Muzeum Niemieckiego w Monachium. To pierwsze zdjęcie jest niezwykle szczegółowe i pokazuje nawet tarcze zegarów na wieżach katedry.

Reklama

Kiedy powstało zdjęcie?

Oprócz wież sfotografowanych z różnych perspektyw, von Kobell sfotografował również w 1837 roku tak zwany Budynek Bazaru na monachijskim Odeonsplatz i katolicki kościół pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.

Znaczenie odkrycia

Na całym świecie rok 1839 jest symbolicznie uważany za rok narodzin fotografii, kiedy to Louis Jacques Mandé Daguerre ogłosił swój wynalazek dotyczący techniki otrzymywania zdjęć, nazwany od jego nazwiska dagerotypią. Jednak odkrycie von Kobella pokazuje, że pierwsze zdjęcia zostały wykonane już wcześniej.