Wprawdzie Sąd Okręgowy w Opolu skazał go na publikację przeprosin w lokalnych mediach, ale Sąd Apelacyjny tylko w przypadku pierwszego z tych określeń podtrzymał orzeczenie I instancji. - Zgodnie z wyrokiem można będzie mówić, że to pismo jest wrogie naszej cywilizacji, twierdzi Klusik. I zaznacza, że walka o wolność dotyczy także swobody wypowiedzi. - Dobrze, że sąd zauważył, że mamy prawo nazwać siebie, iż reprezentujemy inną cywilizację niż "Wyborcza" - dodaje.

Reklama

Klusik wypowiedział zaskarżone przez Agorę słowa na konferencji prasowej w październiku ub. roku. Była to jego reakcja na artykuły w opolskiej mutacji "GW", w których oskarżono jego rodzinę o wykorzystywanie polityczne śmierci jego brata - Jana Klusika. Ten ostatni zmarł około miesiąca po poturbowaniu 15 sierpnia 2010 r. przez tzw. przeciwników krzyża przed Pałacem Prezydenckim. Badająca sprawę prokuratura opolska wykluczyła jednak bezpośredni związek pomiędzy tym wydarzeniem a późniejszym zgonem Klusika.