Mija 20 lat od wprowadzenia ustawy, która powołała Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Z tej okazji na Zamku Królewskim odbyła się konferencja "Media i demokracja - 20 lat ustawy o radiofonii i telewizji".

Reklama

Przewodniczący KRRiTV Jan Dworak powiedział, że Rada otrzymała rolę regulatora na rynku mediów, który próbuje zachować względną niezależność od polityki, choć jest ciałem powoływanym przez sejm, senat i prezydenta.

Jak przypomina Jan Dworak - między Krajową Radą a światem polityki przez te 20 lat dochodziło do różnych napięć. Czasem nawet były to bardzo głośne wydarzenia, odwoływanie członków, przewodniczącego, stawianie przedstawicieli Rady przed Trybunałem Stanu - mówił.

Podczas konferencji byli członkowie Krajowej Rady przypominali, że pluralizm mediów był budowany z trudem i pod różnymi presjami. Marek Markiewicz, były przewodniczący Rady podkreślał, że głównym zadaniem gremium było nie rozdzielanie koncesji, ale ochrona wolności słowa.

Prezes zarządu Polskiego Radia Andrzej Siezieniewski powiedział, że przez 20 lat działania ustawy o Radiofonii i Telewizji powstał rynek medialny na wzór nowoczesnej Europy. Jest na nim miejsce dla mediów publicznych i komercyjnych, rozwinęły się też media regionalne.

Reklama

Ale - jak podkreśla - ustawodawcy nie udało się określić zasad finansowania mediów publicznych, co ma decydujący wpływ na ich funkcjonowanie. Andrzej Siezieniewski zaznaczył, że należy ustalić jaka powinna być forma prawna działania mediów publicznych - czy spółki prawa handlowego, czy inna forma, na przykład instytucja wyższej użyteczności publicznej. Media publiczne nie powinny pracować dla zysku, ale dla zadań, które przed nimi stawia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - podkreślił.

Iwona Śledzińska-Katarasińska, przewodnicząca sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu powiedziała, że jest potrzeba nowych regulacji na rynku mediów - w tym zmiany ustawy o radiofonii i telewizji oraz określenia na nowo roli KRRITV. Uważa, że odrębnym aktem prawnym powinna być ustawa o działalności mediów publicznych a kolejnym - ogólny akt o ładzie medialnym w Polsce, w odniesieniu do przepisów europejskich. Te trzy ustawy łącznie powinny uregulować rynek mediów w Polsce - dodała.

Ustawa powołująca Krajową Radę Radiofonii i Telewizji weszła w życie w 1 marca 1993 roku. Krajowa Radę Radiofonii i Telewizji jako organ państwowy kompetentny w sprawach radiofonii i telewizji rozpoczęła działalność miesiąc później. Początkowo składała się z 9., a obecnie z 5. członków : po dwóch powoływanych przez sejm i prezydenta oraz jednego przez Senat. , na 6. letnią kadencję.