Niewiadomski prowadzący działalność gospodarczą "Tomek Niewiadomski Fotografia" ma teraz prawa do ogółu praw własności intelektualnej związanych z wydawaniem czasopisma, w tym m.in. znaków towarowych czy np. domeny internetowej.

Reklama

Ostatni numer "Przekroju" wydany przez Gremi Media ukazał się w poniedziałek 30 września tego roku.

Tomasz Niewiadomski doświadczenie zawodowe zdobywał w Australii, Polsce i Stanach Zjednoczonych. Jego zdjęcia można oglądać na wystawach w kraju i zagranicą. Znajdują się one także w licznych kolekcjach prywatnych.