Nadająca z Polski białoruskojęzyczna telewizja Biełsat w styczniu wygrała w Sądzie Najwyższym Białorusi sprawę o jakoby bezprawne używanie swojego znaku towarowego.

Reklama

Jednak - jak informuje telewizja Biełsat - jeden z wiceprzewodniczących Sądu Najwyższego Białorusi uznał, że ówczesny werdykt został wydany bez należytego i wszechstronnego rozpatrzenia sprawy.

Dlatego 24 czerwca prezydium Sądu Najwyższego Białorusi zajmie się rewizją wyroku. Może ono utrzymać go w mocy, zmienić lub przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia.