Reklama

Jarosław Sellin powiedział IAR, że prace legislacyjne powinny zostać zakończone najpóźniej do połowy przyszłego roku. Głównym punktem reformy ma być likwidacja spółek prawa handlowego, które od 1993 roku zarządzają Telewizją Polską oraz Polskim Radiem. To był błąd ustrojowy - przekonuje wiceminister.

Jarosław Sellin dodaje, że zaproponowane zostanie kompleksowe rozstrzygnięcie, bo drugą sprawą konieczną do załatwienia oprócz ustroju jest nowy sposób finansowania mediów publicznych.

W tej chwili poważnym problemem jest finansowanie mediów publicznych. Nowe rozwiązanie ma przynieść 3-4 krotnie większe wpływy na rzecz TVP i Polskiego Radia. To pozwoli wymagać więcej misji publicznej od tych instytucji - powiedział Jarosław Sellin.

Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński zapowiadał w wywiadach przekształcenie obecnych mediów publicznych - spółek prawa handlowego w narodowe instytucje kultury z jednoosobowym zarządem, na wzór Opery Narodowej, czy Muzeum Narodowego. Powszechna opłata audiowizualna miałaby natomiast zastąpić obecny abonament.