Za uzupełnieniem porządku obrad o ten punkt opowiedziało się 229 posłów, 192 było temu przeciwnych, a 16 posłów wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z projektem RMN ma liczyć 5 członków: 3 powoływanych przez Sejm i 2 przez prezydenta spośród kandydatów wskazanych przez opozycję. Rada ma m.in. powoływać władze TVP, PR i PAP.

Reklama

Ustawa - według autorów - miałaby wejść w życie 1 lipca 2016 r. a sama Rada miałaby rozpocząć pracę prawdopodobnie we wrześniu.